1907: Bouw Rehoboth

Rehoboth werd gebouwd door F. G. Haverkamp, nadat er giften werden gegeven, geld werd binnengehaald via de Christelijke mannenvereniging en renteloze leningen werden afgesloten.

De vergunningsaanvraag werd in mei 1907 gedaan per brief, waarin staat:

Twello, Mei 1907
Aan de Edelachtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Voorst!
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, ondergetekende F.G. Haverkamp te Twello, dat hij vergunning verzoekt, tot het bouwen van een lokaal bestemd voor Christelijke bijeenkomsten op een terrein gelegen aan de Rijksstraatweg te Teuge.
Het peil van het gebouw zal 25 cM boven de kruin van de straatweg daar ter plaatse genomen worden, de muren worden 22 cM dik en de kap wordt gedekt met pannen, de afvoer van het regenwater zal door zinken goten geschieden.
Aan de bepalingen der bouwverordeningen zal worden voldaan.
‘t Welk Doende
dienaar
F.G. Haverkamp

De ruimte was ongeveer 6 bij 9 meter. Aan de achterzijde bevond zich een kolenhok en een kakstoel.

De eerste steen werd gelegd op 22 juli 1907 door freule A. Bentinck. Agathe Francisca Adolphine (Agaat) barones Bentinck werd geboren in Haarlem op 1 juli 1844. Ze was een dochter van Volkier Marius Francois baron Bentinck (1807-1888) en jonkvrouw Angelique Pauline Quarles van Ufford (1813-1898), die in de tweede helft van de 19e eeuw met hun vier zonen en zeven dochters op het huis Bruggenbosch in Twello hebben gewoond. Agaat bleef ongetrouwd, net als drie van haar zusters. De laatste jaren van hun leven brachten de ongetrouwde zusters samen door in Apeldoorn, waar Agaat op 9 december 1938 is overleden.

Aan de bouw van Rehoboth is voortvarend gewerkt, want al op 23 oktober 1907 was de opening en inwijdingsbijeenkomst. ‘t Was een plechtig ogenblik, toen het inwijdingslied – door een der leden gedicht – door het nieuwe lokaal klonk.