De naam ‘Rehoboth’

Het Hebreeuwse woord Rehoboth betekent letterlijk: open plaats of ruimte.

In de Bijbel komt deze naam voor in Genesis 26. Izak was na onenigheid met de Filistijnen vertrokken en ging in het land van Gerar wonen. In vers 22 van Genesis 26 staat: “Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden”.