1962: Schilderwerk

In de vergadering van de kerkvoogdij op 28 december 1962 is gesproken over de financiële situatie van de Stichting Rehoboth. Het gebouw is geschilderd en nu is de stichting in grote geldnood gekomen. Voorgesteld werd om het tekort af te lossen vanuit het verjaardagsfonds, maar de kerkvoogdij is van mening dat dit niet is bestemd voor onderhoud, dat er sprake is van ‘slecht zaakmanschap’ en dat er eerst maar eens aangeklopt moet worden bij de gemeenteleden in Teuge.

In 1963 is de kerkvoogdij akkoord gegaan met het voorstel van het stichtingsbestuur om Rehoboth met alle lusten en lasten over te dragen aan de kerkvoogdij.