1976: WC en CV

In de Kerkklok stond in 1973:

Gebruikers van het gebouw Rehoboth en ouders van ‘gebruikertjes’!
Het is dringend nodig, dat Rehoboth een goede beurt krijgt. Behalve het normale onderhoud zal, om het gebouw te laten voldoen aan de tegenwoordige eisen, een vorstvrij closet met waterspoeling aangebracht moeten worden. Daar dit nogal grote kosten met zich meebrengt en de kerkvoogdij toch al met rode cijfers moet gaan rekenen, hebben de heren Brummel en Kers zich bereid verklaart bij de gebruikers van Rehoboth langs te komen om een extra bijdrage. Als een van de heren dus bij u komt, hoeft hij zijn komst niet meer toe te lichten. De leus is dan ‘Geef gul en vlot voor een mooi Rehoboth’.

In 1974 was met deze actie f 2.160 opgehaald.

Er is vervolgens besloten om ook een nieuwe keuken te plaatsen en om het gebouw te voorzien van centrale verwarming.

Er werd een kleine aanbouw gemaakt aan de achterzijde, waarin de CV-ketel een plek kreeg en een nieuwe WC werd gerealiseerd (die tot 2020 in gebruik is geweest). Daarbij is één van de ramen aan de achterzijde dichtgemetseld, zoals rechtsonder op de tekening en hieronder op de foto duidelijk te zien. Binnen is toen achter deze wand een keukenblok geplaatst.

In de pinksterdienst op 29 mei 1977 werd de voltooiing van het vernieuwde Rehoboth gevierd. De avondmaalstafel heeft daarbij een nieuwe plek gekregen en sindsdien was er een doopvont.