Foto’s gebouw

Foto vermoedelijk gemaakt tussen ca. 1920 en 1936, maker onbekend.

Voor zover bekend is dit de oudste foto van Rehoboth. De personen op de foto zijn A.J. (Arend) Karman en P. (Piet) Paling. De foto wordt door sommige bronnen gedateerd op ongeveer 1907. In die tijd was op de foto gaan nog zo bijzonder, dat mensen nog heel stijf poseerden. Het is daarom waarschijnlijker dat de foto later is gemaakt. Maar wel voor 1936, want de aanbouw aan de achterzijde ontbreekt.

De voordeur bestaat nog uit twee dubbele deuren. De twee schoorstenen en de ventilatiekoker (het torentje) op het dak duidelijk zijn duidelijk te zien. De ventilatiekoker ontbreekt op de oorspronkelijke tekeningen uit 1907 en is op latere foto’s ook niet meer te zien. De twee schoorstenen zijn later vervangen door één schoorsteen, aan de achterzijde van het dak.

De stalen ramen zijn licht van kleur. Opmerkelijk is dat de windveer licht van kleur is en het L-vormige ornament donker. Op latere foto’s is dit precies andersom. De sierornamenten in de gevel (aanzetstenen, sluitstenen, jaartal en naamsteen) en de plint lijken nog onbeschilderd te zijn.

De onderste ramen zijn voorzien van matglas. Dat is tot de dag van vandaag zo.

Foto gemaakt in 1950, maker onbekend.

Deze foto is gemaakt in 1950 ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Zondagsschool Samuël. Op deze foto staan ongeveer 75 mensen, Rehoboth werd dus goed gebruikt. De meisjes dragen strikken in het haar. En de mannen en grotere jongens stropdassen.

De gietijzeren ramen zijn nu wat donkerder. De aanzet- en sluitstenen zijn nu beschilderd, op de diamantkop na. De naamsteen en de jaartalstenen lijken ook te zijn geschilderd, maar zeker is dat niet. De windveren zijn nu donker en de L-vormige ornamenten licht van kleur. De onderzijde van de overstek is licht van kleur. Op deze foto is voor de ramen een T-vormig ijzeren of houten object te zien, wat op de volgende foto duidelijker te zien is. De functie ervan is onbekend. Mogelijk is het een voorzetraam tegen de kou.

Foto vermoedelijk gemaakt tussen 1951 en 1958, maker onbekend.
(bron: Facebook Maluku Voorst 25-03-2016)

Sinds 10 mei 1951 woonden ongeveer 400 Molukkers in Teuge. Deze foto is van de eerste sadi baru. De Molukkers hadden behoefte een eigen kerkgebouw, dat in 1958 aan de Fokkerstraat werd gebouwd. Vermoedelijk is deze foto dus gemaakt tussen 1951 en 1958.

De kleuren van het gebouw lijken nog hetzelfde te zijn als op de vorige foto.

Foto vermoedelijk gemaakt in jaren ’60 – ’70, maker onbekend.

De auto op de voorgrond doet vermoeden dat de foto in de jaren ’60 is gemaakt, maar het kan natuurlijk ook later zijn geweest. Op deze foto valt op dat de ‘makelaar’, de ronde boog met pijl in de nok is vervangen door een eenvoudiger variant, bestaande uit een horizontale ligger en een verticale staander. Hier nog donker van kleur. De horizontale ligger hangt aan de rechterkant los. De voorzetramen zijn weg. De aanzet- en sluitstenen zijn nu helemaal wit geschilderd. Ook de gietijzeren ramen zijn nu wit. De L-vormige ornamenten in de windveren zijn donker mee geschilderd. De voordeur is nu een enkele deur, waarbij de kozijnstijlen wat verbreed zijn. Vermoedelijk is dit in 1962 gedaan.

Op deze foto’s uit 1984 is nog steeds de eenvoudige makelaar te zien, nu is deze echter licht van kleur. Waarschijnlijk heeft de makelaar de lichte kleur gekregen bij het in ’76 – ’77 uitgevoerde dringend onderhoud.

Foto vermoedelijk rond het jaar 2000 gemaakt, maker onbekend.

Onduidelijk is wanneer de oorspronkelijke makelaar met boog weer is teruggeplaatst. Op deze foto, die vermoedelijk rond de eeuwwisseling is gemaakt, is deze voor het weer te zien. De rand van de naamsteen is nu zwart.

Foto gemaakt in 2010
door Marc Chang Sing Pang.
(bron: Wikipedia)
Foto gemaakt 21 november 2020
door Jan van Hoorn

In november 2020 is (tijdelijk) kerstverlichting aangebracht. Op deze foto is ook te zien dat er weer een buitenlamp boven de voordeur zit (net als op de foto’s van 1950 tot 2000, daarna is deze zo’n twintig jaar weg geweest).