2009: Laatste kerkdienst

Als het steeds moeilijker wordt om zowel in Teuge als in Twello een ouderling en een diaken aanwezig te doen zijn in de diensten en het aantal kerkgangers terugloopt, komen na verloop van tijd de diensten in de zomertijd te vervallen en beperken de overige diensten zich tot twee per maand. Uiteindelijk is na de vorming van de Protestantse Gemeente Twello in oktober 2009, op zondag 13 december 2009 de laatste dienst in Rehoboth gehouden. Rehoboth was een plek van samenkomst en ontmoeting en grote onderlinge verbondenheid. Aan dit hechte deel van de Hervormde Gemeente van Twello kwam een einde toen in 2009 de Dorpskerk de enige kerk van de Protestantse Gemeente Twello werd.