1936, Uitbreiding aan de achterkant

in 1936 werd de achterkant van Rehoboth gebouwd ter behoefte van een vergaderzaal en wachtruimte. De bouwkosten waren slechts 750 gulden.

1907, het begin van Rehoboth

Rehoboth werd gebouwd door F. G. Haverkamp, nadat er giften werden gegeven, geld werd binnengehaald via de Christelijke mannenvereniging en renteloze leningen werden afgesloten. De eerste bijeenkomst was in 1907, door de zondagsschool. De ruimte was ongeveer 6 bij 9 meter en er was geen toilet, keuken of wat dan ook. Alleen een zaaltje. De naam Rehoboth komt uit Genesis 22:26: Toen brak hij vandaar op en groef een andere put, waarover zij niet twistten. Deze noemde hij Rechobot, en zeide: Nu heeft de HERE ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. De eerste steen werd gelegd door freule A. Bentinck.